Aby udostępnić swój profil Google zewnętrznej firmie, możesz użyć funkcji udostępniania dostępu do swojego konta Google. Oto kroki, które możesz podjąć:

Zaloguj się na swoje konto Google.

Kliknij na swoje inicjały lub zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu.

Wybierz „Konto Google”.

Przejdź do zakładki „Bezpieczeństwo” lub „Zabezpieczenia” (nazwa może się różnić w zależności od lokalizacji i wersji konta Google).

Znajdź sekcję „Dostęp do konta przez inne aplikacje” lub „Dostęp do konta przez osoby trzecie” i kliknij na nią.

Wybierz opcję „Zarządzaj dostępem” lub podobną.

Tutaj możesz dodać lub usunąć dostęp dla aplikacji lub firm zewnętrznych. Wybierz opcję „Dodaj dostęp” lub podobną.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby udzielić dostępu danej firmie. Będziesz musiał podać odpowiednie uprawnienia, które chcesz udzielić.

Pamiętaj, że udzielając dostępu zewnętrznej firmie, powinieneś być ostrożny i upewnić się, że masz zaufanie do tej firmy oraz że udzielasz jej tylko niezbędnych uprawnień. Dodatkowo, regularnie monitoruj dostępy i odświeżaj hasła, aby zabezpieczyć swoje konto.

Scan the code