Marketing mix, zwany także kompozycją marketingową, to zestaw narzędzi, które organizacja wykorzystuje do realizacji swoich celów marketingowych na rynku. Klasycznie składa się z czterech głównych elementów, znanych jako 4P: produkt (Product), cena (Price), miejsce (Place) i promocja (Promotion).

Produkt (Product): Odnosi się do towarów lub usług oferowanych przez firmę. W tym aspekcie uwzględnia się projektowanie, jakość, różnorodność funkcji, markę, opakowanie, gwarancje itp.

Cena (Price): Jest to kwota, jaką konsumenci muszą zapłacić, aby nabyć produkt. Strategia cenowa może obejmować rabaty, warunki kredytowe, politykę cenową itp.

Miejsce (Place): Dotyczy sposobu dystrybucji produktu do konsumenta. W tym obszarze rozważa się kanały dystrybucji, lokalizacje sklepów, zarządzanie zapasami, logistykę itp.

Promocja (Promotion): Odnosi się do wszelkich działań, które mają na celu informowanie, przekonywanie lub przypominanie konsumentów o produkcie. Zawiera reklamę, promocję sprzedaży, PR, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy itp.

W nowoczesnym marketingu często rozszerza się ten model o dodatkowe „P”, takie jak ludzie (People), procesy (Processes) i dowody fizyczne (Physical evidence), tworząc model 7P, który lepiej odzwierciedla złożoność współczesnych strategii marketingowych.

Rozbudowana koncepcja 7P

Marketing MIX 7P stanowi rozszerzenie klasycznej zasady 4P o trzy dodatkowe elementy: ludzi (people), procesy (process) oraz świadectwa materialne (physical evidence). Koncepcja ta uwzględnia więc duże znaczenie zasobów ludzkich, zwłaszcza pracowników których działania wpływają na rozwój marki i przyczyniają się do sprzedaży produktów. Świadectwa materialne dotyczą z kolei czynników wpływających na wizerunek firmy oraz jej odbiór przez klientów. Są to m.in. wystrój siedziby spółki, dress code pracowników, profesjonalna strona internetowa, logo itp. Proces w marketingu 7P to natomiast ogół czynności wpływających na jakość realizowanych usług, co przekłada się na skuteczność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie odbiorców.

Jeżeli nie masz wystarczająco wolnego czasu, nie posiadasz niezbędnej wiedzy by tworzyć grafiki, RELLSY, ROLKI czy krótkie filmy zostaw to nam! Nie upieraj się , że sobie z tym poradzisz. Przygotowanie grafiki czy filmu i dobranie do niego odpowiedniej muzyki to nie takie proste. Rolkowanie facebooka, szukanie grup czy odpowiednich dla nas treści to znowu dodatkowy czas. Wbrew pozorom wymaga to wielu godzin pracy. My mamy zespół, który codziennie tworzy po kilkadziesiąt nowych grafik, relacji czy filmów!Możesz również spróbować działać samodzielnie, ale czy masz wystarczająco dużo czasu, by pisać codziennie treści na posty, optymalizować istniejące kanały, targetować, czy odpowiadać na komentarze potencjalnych klientów?Odkładanie działań na później jest normą w biznesie, ale nie powinno być tak w Twoim przypadku, ponieważ walczysz o przetrwanie swojej firmy.

Scan the code