Zasada marketing 4C nastawiona na klienta

Zasada marketing 4C nastawiona na klienta

Zasada marketingu 4C to nowoczesne podejście, które kładzie nacisk na klienta w strategii marketingowej. Została ona opracowana jako odpowiedź na ograniczenia klasycznego modelu 4P i skupia się na czterech kluczowych elementach: Klient (Customer needs and wants):...
Scan the code